K čemu děti vedeme?

Ve školičce děti rozvíjíme všestranně i s ohledem na jejich věk, možnosti, zájmy i talenty. Zároveň se zaměřujeme na témata a aktivity, o kterých si myslíme, že je dobře připraví na budoucí život v naší společnosti.

Človíček držící v ruce vlajku Velké Británie

Učíme se anglicky hravě

Učíme děti angličtinu zábavnou formou - pomocí aktivit, zpěvem i hrou. Přejeme si, aby ji v budoucnu vnímaly přirozeně, bavila je a díky ní měly šanci porozumět světu v kontextu různých lidí, míst i kultur.

Človíček objevující vesmír

Baví nás
environmentální výuka

Seznamujeme děti s planetou Zemí. S jejími zákonitostmi, zázraky a přírodou. Vedeme děti k lásce k přírodě i odpovědnosti za ni. Ve školičce jsou například všichni součástí třídění odpadu i pečují o rostlinky.

Človíček držící v ruce kytici

U nás roste láska k přírodě

Trávíme hodně času venku. Buď v okolí nebo na naší zahrádce, kde plánujeme mít krmítka pro ptáčky i záhony na pěstování rostlinek. Využíváme blízkosti Vltavy, pozorujeme řeku, ptáky a přírodu v okolí.

Jak trávíme čas ve školičce?

V našich školičkách rozvíjíme děti všestranně. V každé se ale snažíme využít potenciál místa a našich pedagogů a pro každou tvoříme unikátní koncept.

Zpívající človíček

Zpíváme, tancujeme, bubnujeme ...

Učíme se společně básničky a písničky k tématům, kterým se jednotlivé týdny věnujeme. Pohyb a hudba přináší dětem radost a pomáhá jim zlepšovat koordinaci.

Človíček kreslící pastelkou

Podporujeme kreativitu a svobodu v tvorbě

Dětem dáváme plnou svobodu při tvoření. Vítáme jejich vlastní nápady a podporujeme jejich kreativitu. Důležitý je pro nás proces, ne výsledek.

Človíček držící balon

Fandíme volné hře a budování vlastní osobnosti

Během dne vytváříme několik časových oken pro volnou hru. Děti mají prostor poznávat, co mají rády, co je baví, své osobní vášně a talenty.

Děti s chůvou držící se za ruce

Vedeme děti skrz smíšené skupinky k nápomocnosti

Respektujeme různé potřeby dětí dle věku a zároveň využíváme výhod smíšeného kolektivu, kde se děti učí přirozeně toleranci, pochopení, respektu a spolupráci.

Mezi skupinkami děti přestupují individuálně podle jejich zralosti a potřeb.

Človíček těšící se na oběd

Máme pravidelný program
i své rituály

Máme pravidelný program aktivit, děti vědí, co očekávat - tvoříme pro ně tak důležité jistoty, které jim přináší pocit bezpečí.

Při ranním a reflektujícím kruhu se děti učí mluvit o svých pocitech, sdílet své emoce i názory. Budují si tak zdravé sebevědomí.

Človíček, který spí po obědě

Po obědě odpočíváme

Děti nenutíme spát. Samy mají možnost vybrat si mezi klidovou aktivitou mimo postýlku nebo spánkem. Chápeme, že každý den je jiný a dáváme dětem prostor volit si odpočinek dle potřeby.

Děti si mohou donést plyšového kamaráda na spaní. Místo v postýlce pro něj držíme.